Valoració de llocs de treball i política retributiva

Consultoria

|Alt Imatge2|

Valoració de llocs de treball i política retributiva

La retribució ha de ser directament proporcional a les responsabilitats i funcions que es desenvolupen i al rendiment de la persona que ocupa un lloc de treball


Estudi i implantació de polítiques retributives basades en criteris d'equitat retributiva i control dels costos salarials. Desenvolupem el sistema retributiu de l'empresa lligat a la valoració del lloc de treball segons les seves responsabilitats i funcions i als resultats (objectius), l'aportació i les competències de la persona que l'ocupa.

Com a resultats de definir una política retributiva s'aconsegueix un augment significatiu de:

  • Nivell de rendiment individual i grupal
  • Motivació i implicació del treballador
  • Rendibilitat global
|Alt Imatge2|