Pla estratègic d'empresa

Consultoria

|Alt Imatge2|

Pla estratègic d'empresa

On hi ha una empresa d'èxit, algú va prendre alguna vegada una decisió valenta
Peter Drucker


Acompanyem les empreses en el disseny de la seva estratègia: definir / actualitzar la missió i visió de l'empresa, marcar els objectius estratègics clau, dissenyar el pla d'acció / "full de ruta" per aconseguir-los i els indicadors-ràtios per fer-ne el seguiment.