Pla de carrera

Desenvolupament de talent

|Alt Imatge2|

Pla de carrera

La millor manera de retenir el talent de la nostra organització és ajudant-lo a desenvolupar-se i a créixer contínuament


Una primera diagnosi actual del potencial de les persones, una definició del que se n'espera en un futur proper en funció de totes les possibilitats i una proposta de trajectòria i camí per recórrer en els propers anys.