Outplacement

Consultoria

|Alt Imatge2|

Outplacement

Les organitzacions modernes que tenen com a valor principal les persones aposten per elles fins al final


Acompanyem les empreses en els processos de reestructuració i les persones en la recerca d'un nou lloc de treball.

Assessorem les persones que es desvinculen de l'organització guiant-les a través de programes específics i individualitzats de reorientació professional.