Diagnòstic organitzacional

Consultoria

|Alt Imatge2|

Diagnòstic organitzacional

Segons com es vegi l'organització, la resposta a la pregunta "què s'ha de fer?" serà diferent
Itamar Rogovsky


Les organitzacions són sistemes complexos i dinàmics, i un canvi en una part n'afecta la totalitat.

Els projectes de desenvolupament organitzacional busquen la millor efectivitat i salut de l'organització a través de la gestió del canvi i el desenvolupament de les persones i de la mateixa organització, i permeten identificar l'arrel dels problemes, en col·laboració amb els comandaments de l'organització i dels seus equips. A més, també permeten planificar i crear els canvis necessaris per resoldre els problemes o per implantar algun altre tipus de mesura orientada al desenvolupament de l'empresa.

L'objectiu final és incrementar l'eficàcia de l'organització a través de l'anàlisi del sistema i de la relació entre els diferents processos.