Avaluació del rendiment

Consultoria

|Alt Imatge2|

Avaluació del rendiment

Les persones necessitem saber què s'espera de nosaltres i tenir un feed-back objectiu, sincer i enriquidor del nostre desenvolupament per millorar constantment el nostre rendiment


Implantació d'indicadors quantitatius i qualitatius que permeten mesurar de forma objectiva els resultats i el rendiment de les persones treballadores.

Permet l'opció de lligar-ho a una política retributiva flexible i segons els resultats aportats.

AVAC és l'eina informàtica que, un cop implantada, permet a l'empresa gestionar-ho amb autonomia i agilitat.