Avís legal i política de privacitat

Benvingut a la pàgina web www.optima.cat

A continuació li exposem les condicions d'ús d'aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d'usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1-Identificació

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, s'informa que el www.optima.cat és un domini de l'empresa OPTIMA BUSINESS CONSULTING SLU amb domicili social en Avda. Tortosa, 2 25005 Lleida telèfon 973725895.

La societat es denomina OPTIMA BUSINESS CONSULTING SLU, en endavant OPTIMA, amb CIF: B25710658

2- Normes d’utilització

Com a usuari d'aquesta WEB, ha d'utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3- Propietat intel·lectual

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals OPTIMA o les empreses del seu grup són titulars o llicenciataries legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l'autorització prèvia i expressa.

4- Responsabilitat

La nostra intenció és la d'oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, li informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

OPTIMA no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços o hiper vincles.

5 - Política de privadesa i de protecció de dades

En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilin de Vè. certes dades de caràcter personal. En els llocs on es recullen dades personals s'indica la seva finalitat, així com els drets d'accés.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades subministrades per vostè., quedaran incorporats en un fitxer automatitzat, titularitat d'OPTIMA amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol·licita.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat d'OPTIMA, qui assumeix les mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de legislació aplicable.

En qualsevol moment vostè. pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a OPTIMA BUSINESS CONSULTING SLUamb domicili social en Avda. Tortosa, 2 25005 Lleida . També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a optima(ELIMINAR)@optima.cat, adjuntant sempre còpia del seu DNI.