← Altres entrades

La planificació de les organitzacions futures


El proper dijous 11 de desembre, el consultor Internacional Itamar Rogovsky, Director de GR-Global Institute for Organizacional Development, ens donarà una visió inspiradora sobre la resposta a les següents preguntes:

  • En un futur, es farà la planificació estratègica tal i com es fa ara?
  • Es planificarà a curt, mig o llarg termini?
  • Es dissenyaran polítiques?
  • Es definiran objectius?
  • Hi haurà més autogestió del treball? I si és així, qui ho controlarà?
  • En les organitzacions del futur, els Departaments de RRHH desapareixeran? Continuaran? Es transformaran?

Aquestes i altres preguntes es treballaran en la sessió de formació del proper 11 de desembre.

Enllaços relacionats

COMPARTIR