← Altres entrades

Novetat! Manual Ràtios Sectorials Actualitzat


Adjunt en aquesta noticia, trobareu l'estudi de Ràtios sectorials 2015, publicat per ACCID. Els Comptes anuals (balanços i comptes de resultats) de 166 sectors i 25 ràtios per a cada sector, a partir de les dades dipositades al Registre Mercantil Central Espanyol dels exercicis 2013, 2014 i 2015.

Enllaços relacionats

COMPARTIR